Home

De kwetsbare zwangeren zijn in Friesland ruim vertegenwoordigd. De actuele tweedeling in onze maatschappij brengt veel ouders in grote problemen. In de geboortezorg hoort geen tweedeling te zijn. De vaak 'stille armoede' zorgt voor noodlijdende situaties. Factoren die de kwetsbaarheid veroorzaken zijn divers. Weinig of geen inkomen, lage opleiding, een verkleind sociaal netwerk, taalproblemen, laaggeletterdheid of middelen gebruik, wordt in de zwangerschap aantoonbaar in verband gebracht met ernstige gezondheidscomplicaties bij het kind. De groep 'kwetsbare zwangeren' neemt in onze samenleving toe.

Om de problemen tijdig te ondervangen zijn verloskundigen en kraamverzorgenden gesprekken aangegaan met moeders en zwangeren met de vraag, hoe de zorg te kunnen verbeteren of aan te kunnen laten sluiten op de behoefte van de kwetsbare zwangere. Want voor deze groeiende groep zwangeren is de toegang tot de zorg en ook de geboortezorg vaak complex. Bijvoorbeeld door schaamte en of onbekendheid met ons zorgsysteem. Vooral het verzwijgen van de problemen, het niet mee kunnen doen en stigmatisering door de buitenwereld zijn belastende aspecten. Het gemis aan financiën om in 'blijde verwachting'te kunnen zijn, te nestelen, is vaak groot.

De stichting zamelt kleertjes en vooral benodigdheden in voor gezinnen die dat hard nodig hebben. Moeders doneren via de verloskundigen aan de babybank, aan zwangeren die extra ondersteuning nodig hebben. Wij reiken een extra hand. Indien nodig kunnen zwangeren zonder kosten en registratie de spullen lenen. Wel wordt gevraagd de spullen na gebruik, in goede staat, terug te geven aan de babybank voor hergebruik. Zo blijft de vrouw het vertrouwde contact met de zorgverleners behouden. Vloeit verloskundige nazorg spontaan over in preventieve zorg. Circulaire 'verloskundige' zorg. Toekomstgericht.

De geboortezorg is in verandering. Zwangeren en zorgverleners gaan samen de zorg invullen. De Babybank is een maatschappelijk breed zorginitiatief georganiseerd vanuit de eerstelijns verloskundigen praktijken en in samenwerking met kraamzorgorganisatie Kraamthuis Friesland. De verloskundigen verlagen de zorgdrempel bij de kwetsbare zwangeren en verstevigen voor haar het vertrouwen in de zorg en de zorgverleners. Zij streven naar zelfregie bij de vrouw. Een zwangere die zich niet afhanklijk maakt van de zorgverleners, maar haar keuzevrijheid ervaart en preventief op tijd aan de bel trekt, opdat de zij haar optimale zorg kunnen verlenen.

 

DONATIES:

Uw donaties kunt u overmaken op NL97 TRIO 0338 7680 76